A székely sóbányászat kezdetei Parajdon:

 

A legelső irásos utalás a parajdi só kitermelésére-dr.schmidt Elegius Robert:”Az erdélyi sótelepek tanulmányozása”cimű munkája szerint 3. András magyar király 1291 irt levelében található. Ez a levél a sóbányák szabályozási rendeletét tartalmazta.  A levélből kitűnik hogy a parajdi sóbányát az 1200-as években kezdték rendszeresen fejteni, ebben az időben a tordai sóhivatal adminisztrálta. A királyi sókamara élén  a középkorban a sókamara ispánja állt, házát „domus regianak” nevezték.

A követkető hitles emlités a parajdi sóbányákról 1405-ből való, amikor Luxemburgi Zsigmond király egy törvénycikkben megtiltotta a főldesúraknak hogy saját birtokukon kereskedelmi célból sóbányát nyissanak. A székely sóbányászat kezdetei Parajdon A szekely sobanyaszat kezdetei Parajdon

1463-ban Mátyás király is megerősiti a székelyek szabad sóbányászatát és sóval történő kereskedelmét.

Mátyás királynak az erdélyi bányák 100000 aranyforint jövedelmet biztositottak.

A kitermelt só az egyházi tized levonása után a király tuljdona volt, kivételt csak a székelyföldi sóbánya képezett.